Titel

Hervormde Gemeente Kamerik

banner05.png

Bankrekening van het College van kerkrentmeesters

Rekeningnummer: NL82RABO0331101580 t.n.v. Ontvanger Hervormd Gemeente, Rabobank te Kamerik.

Kerkdiensten

26 sept 2021: 09:30
Ds. G. Lugthart, bediening HA
26 sept 2021: 18:30
Ds. G. Lugthart, nabetrachting HA
03 okt 2021: 10:00
Ds. G. Lugthart
03 okt 2021: 18:30
Ds. J. van Dijk uit Ridderkerk

Agenda

23 sept 2021: 20:00
Mannenvereniging
27 sept 2021: 20:00
Gebedskring
28 sept 2021: 18:30
Catechese: 18:30-21:15 uur
05 okt 2021: 18:30
Catechese: 18:30-21:15 uur
07 okt 2021: 20:00
Vrouwenvereniging