Titel

Hervormde Gemeente Kamerik

banner07.png

Bankrekening van het College van kerkrentmeesters

Rekeningnummer: NL82RABO0331101580 t.n.v. Ontvanger Hervormd Gemeente, Rabobank te Kamerik.

Kerkdiensten

Agenda

14 juni 2021: 20:00
Moderamen
21 juni 2021: 20:30
Gebedskring
23 juni 2021: 20:00
Kerkenraad
30 juni 2021: 20:00
Gementeavond HA
05 juli 2021: 20:30
Gebedskring