Titel

Hervormde Gemeente Kamerik

banner03.png

Bankrekening van het college van diakenen

Rekeningnummer: NL 89 RABO 0331 1019 39 t.n.v. Diaconie Hevormde Gemeente

Kerkdiensten

Agenda

14 juni 2021: 20:00
Moderamen
21 juni 2021: 20:30
Gebedskring
23 juni 2021: 20:00
Kerkenraad
30 juni 2021: 20:00
Gementeavond HA
05 juli 2021: 20:30
Gebedskring