Titel

Hervormde Gemeente Kamerik

banner03.png

Algemene informatie over kerkdiensten

In de eredienst gaat het centraal om de ontmoeting tussen God en mens. Gods Woord klinkt en de gemeente die samenkomt mag antwoorden. In gebed, samenzang, belijden en de inzameling van de gaven geeft de gemeente gestalte aan haar reactie op Gods Woord dat wordt verkondigd. Voorafgaand aan de eredienst vinden de afkondigingen plaats en er is een voorzang.

De kerkenraad belegt diensten op zon- en feestdagen en wanneer zij dat wenselijk acht. Het is het streven van de kerkenraad om ook de kinderen te betrekken in de eredienst. In de diensten op bid- en dankdagen en Goede Vrijdag wordt er speciale aandacht geschonken aan de kinderen in de kerk. Achterin de kerk liggen boekjes, die de kinderen kunnen gebruiken om aantekeningen over de kerkdienst kunnen maken.

In de onderstaande tabel zijn de aanvangstijden van de diensten vermeld. Deze aanvangstijden kunt u ook in het kerkblad terugvinden. Met Kerst wordt een dienst gehouden door de zondagsschool.
Op 1e Kerstdag, 1e Paasdag en 1e Pinksterdag zingen we vóór de dienst enkele liederen.

Dagen

Aanvang

1e dienst

Aanvang

2e dienst

Gewone zondagen

10:00

18:30

Bediening heilig avondmaal

9:30

18:30

Goede vrijdag

14:30

19:30

1e Paasdag

9:45

18:30

2e Paasdag

9:30

 

Hemelvaartsdag

9:30

 

Bid- en dankdag

14:30

19:30

1e Pinksterdag

9:45

18:30

2e Pinksterdag

09:30

 

1e Kerstdag

09:45

18:30

2e Kerstdag

10:00

 

Oudejaarsdag

 

19:30

Nieuwjaarsdag

10:00

 

 

De Woordverkondiging staat in het centrum van de eredienst en is een uitleg van de Schriften en toepassing voor het leven. In de prediking, als de verkondiging van het Evangelie, vindt de dienst der verzoening plaats. Hierbij staat centraal dat Christus door Zijn dood de zonden heeft verzoend en weggenomen en de weg tot  God heeft geopend.

Voor het zingen van de psalmen en enige gezangen tijdens de eredienst wordt gebruik gemaakt van de berijming van 1773. Er wordt ritmisch gezongen.
Voor de schriftlezing wordt gebruik gemaakt van de Herziene Statenvertaling.

In de morgendienst stellen we ons onder de tucht en de belofte van de Wet des Heeren. In de avonddienst belijdt de gemeente met de Kerk van alle tijden en plaatsen haar geloof.

In de dienst der gebeden heeft de voorbede een plaats.

Op speciale dagen wordt na afloop van de dienst een toepasselijk lied gezongen. B.v. met Pasen "U zij de glorie", rond de verjaardag van de koningin en 4 /5 mei het "Wilhelmus", rond Hervormingsdag het Lutherlied, met Kerst het "Ere zij God".
Met Pasen, Pinksteren en Kerst kunnen er voor de dienst een aantal liederen worden gezongen met het oog op de betreffende hoogtijdag. Eenmaal per maand is er na de avonddienst gelegenheid om met elkaar liederen te zingen in Elim.

Kerkdiensten

26 sept 2021: 09:30
Ds. G. Lugthart, bediening HA
26 sept 2021: 18:30
Ds. G. Lugthart, nabetrachting HA
03 okt 2021: 10:00
Ds. G. Lugthart
03 okt 2021: 18:30
Ds. J. van Dijk uit Ridderkerk

Agenda

23 sept 2021: 20:00
Mannenvereniging
27 sept 2021: 20:00
Gebedskring
28 sept 2021: 18:30
Catechese: 18:30-21:15 uur
05 okt 2021: 18:30
Catechese: 18:30-21:15 uur
07 okt 2021: 20:00
Vrouwenvereniging