Titel

Hervormde Gemeente Kamerik

banner01.png

Collectegeld/gift HGJB

De collecte voor de diaconie van D.V. 9 mei is bestemd voor de HGJB.  Dat is een vereniging van/voor gemeenten en jeugdclubs binnen de Protestantse Kerk in Nederland die staan in de hervormd/gereformeerde traditie, die kinderen en jongeren van de gemeente bij Christus wil brengen, opdat ze Hem leren kennen, vertrouwen en navolgen. Dat doen ze door onder meer verschillende activiteiten te organiseren zoals, kerstconferenties, TOV-avonden en vakanties voor tieners/jongeren. Maar ze ontwikkelen ook materialen en methoden voor kerkelijk kinder/jeugdwerk en ze organiseren toerustingsavonden voor leidinggevenden voor clubs en verenigingen.  Ze maken dus aansprekende en leerzame materialen die op de clubs/verenigingen gebruikt kunnen worden (ook in onze gemeente wordt hier gebruik van gemaakt) om kinderen/jongeren te bereiken met het woord van God die aansluit bij hun eigen belevingswereld.  Wilt u/jij het werk onder kinderen, tieners en jongeren, maar ook de leidinggevenden van de clubs/verenigingen opdragen in uw/jullie gebed? Dat zij Gods leiding mogen ontvangen bij alles wat ze mogen/kunnen doen. Maar ook voor de HGJB, dat zij ook Gods leiding en wijsheid mogen ontvangen bij het ontwikkelen van de materialen en het maken van de juiste keuzes. U/jij kunt dit belangrijke werk van de HGJB steunen om het collectegeld/gift van D.V. 9 mei over te maken naar de diaconie. Het rekeningnummer is NL89RABO0331101939 onder vermelding HGJB.

Van harte bij u/jullie aanbevolen.

Hartelijke groet,

De diakenen.

Kerkdiensten

Agenda

19 mei 2021: 20:00
Kerkenraad
24 mei 2021: 20:30
Gebedskring
25 mei 2021: 19:30
Gebedskring
31 mei 2021: 20:00
Moderamen
07 juni 2021: 20:30
Gebedskring