Kerkdiensten bezoeken

In navolging van de aangekondigde versoepelingen door de overheid en het advies van de landelijke kerk, heeft de kerkenraad besloten om vanaf zondag 27 februari 2022 de corona maatregelen voor het kerkbezoek op te heffen. 

Reserveren is dus niet meer nodig en U en jullie zijn dus allemaal van harte welkom om de erediensten bij te wonen. Wilt u graag weer naar de kerk maar alleen met de 1,5 meter afstand? Dan kunt u zich wenden tot kerkrentmeester br. Verlaan, tel.nr. 0172 – 409 140, zodat de kerkrentmeesters voor u een plaats kunnen reserveren. Wat betreft de collecte houden we het voorlopig zoals het nu is en zal er nog niet met de collectezakken worden rondgegaan.

Natuurlijk blijft het verstandig om de basisadviezen van de overheid in acht te nemen en bij klachten thuis te blijven.

Als kerkenraad zijn we dankbaar dat de diensten weer doorgang kunnen vinden en we roepen een ieder op om te komen.

Mocht u vragen hebben over de kerkgang dan kunt u contact opnemen met de wijkouderling of de kerkrentmeesters.

Kerkgebouw
Talsmaweg 18
tel. 401521

 

Onderdeel van