Bijzonder Pastoraat

Mocht er zich een ingrijpende gebeurtenis bij u of in uw directe omgeving voordoen, dan kunt u contact opnemen met de predikant. In de vacaturetijd of tijdens de vakantie van de predikant met de scriba.

Er kunnen in een gezin, in het persoonlijk leven zomaar situaties ontstaan die leiden tot problemen, verdriet en andere zorgen. Situaties die u brengen op een punt waar u geen uitzicht meer ziet, of dat het u uit de hand loopt. Een situatie waarin u behoefte hebt aan een ander, om uw situatie mee te delen en erover te praten. Gewoon iemand die er even is en naar u luistert en waarvan u erop aan kunt dat hij of zij niets aan anderen doorvertelt. Binnen onze gemeente hebben we een aantal mensen die hiervoor beschikbaar zijn.

Kerkgebouw
Talsmaweg 18
tel. 401521

 

Onderdeel van