Berichtgevingen

Als christelijke gemeente willen we graag met elkaar meeleven. Het is daarom van belang dat u de volgende gebeurtenissen meldt bij de aangegeven personen:

Het betreft:

Geboorte

Melden aan predikant en de scriba.

Huwelijk

Allereerst de gewenste datum afstemmen met de predikant en de kosters.

De definitieve aankondiging kenbaar maken aan predikant en scriba.

Huwelijksjubilea

Als huwelijksjubilea worden gerekend: 12½, 25, 40, 50, 55 en 60 jaar getrouwd.

Boven de 60 jaar: elk trouwjaar.

De wijkouderling vraagt betrokkenen van te voren toestemming voor afkondiging en publicatie.

Ziekte thuis

Melden bij de predikant of de wijkouderling.

Opname of ontslag ziekenhuis

Melden bij de predikant.

Overlijden

Melden bij de predikant.

Een rouwkaart naar de scriba.

Verhuizen van gezin of gezinslid

Bericht aan de scriba.

Tijdelijk vertrek naar elders

Bericht aan de scriba.

Verzoeken om voorbede of dankzegging

Tijdig contact te worden opgenomen met de scriba of met de predikant.

In de vacaturetijd en tijdens de vakantie van de predikant vervangt de scriba de predikant.

 

Voor verzoeken om voorbede of dankzegging vragen wij u om tijdig contact op te nemen met de scriba of predikant.

Kerkgebouw
Talsmaweg 18
tel. 401521

 

Onderdeel van