Verenigingen

In de Hervormde gemeente te Kamerik is niet alleen de jeugd in allerlei verbanden actief (zie voorgaand hoofdstuk). Ook oudere gemeenteleden kunnen kiezen uit meerdere verenigingen, kringen en commissies waarbij hij of zij zich zou kunnen aansluiten.

Naast het gezelligheidsaspect en de onderlinge ontmoeting is het primaire doel van al deze activiteiten het bestuderen van de Bijbel waaruit volgt een verdieping van het persoonlijke geloof en de opbouw van de gemeente.

De gemeente kent de volgende kringen en verenigingen:

 

Vrouwenvereniging

Mannenvereniging

Jonge lidmatenkring

Gebedskring

Ichtuskringen

Kerkgebouw
Talsmaweg 18
tel. 401521

 

Onderdeel van