Jeugdwerk

De kerkenraad, is verantwoordelijk is voor het jeugdwerk. Zij vindt het belangrijk dat er voor iedere leeftijdsgroep een club of vereniging is. Binnen het jeugdwerk zijn naast de Catechese en de Zondagsschool de volgende clubs/verenigingen actief:

 

    Leeftijd
 
reflector
 Catechese  11+

 

 

 

Vakantie Bijbel Week (VBW)

 

 4 - 12
   Zondagsschool "De Rank"  4 - 12
   Meisjesclub "Eljakim"  9 - 12

 

 Jongensclub "De Onderzoekers"  9 - 12

 

 Tienerclub "Onder Ons"  13 - 14

 

 Open Jeugdwerk (OJW)  14+

 Jeugdvereniging "Maranatha"  16 - 26

 

 Regionaal Open Jeugdwerk (ROJ)  16+

 

 Jongeren Ontmoetingsplek (JOP)
 
 16+

 

De jeugdouderling onderhoudt nauwe contacten met de jeugd en de verantwoordelijke leidinggevenden. Hij is voorzitter van het Voorzittersoverleg Hervormd Jeugdwerk (VZO). In het VZO participeren de voorzitters van alle jeugdclubs en jeugdverenigingen.

In geval van vacatures voor leidinggevenden wordt - voordat een gemeentelid gevraagd wordt de vacature te willen vervullen - overleg gevoerd met de jeugdouderling, die dit met de kerkenraad afstemt.

Het jeugdwerk wordt geadviseerd door en maakt gebruik van materiaal van de HGJB.

 

Gedragscode
De Hervormde gemeente te Kamerik vindt het belangrijk dat haar betaalde en onbetaalde krachten, iedereen dus en  in onderstaand document medewerkers genoemd, die werken met kinderen en jongeren, in hun gedrag rekening houden met wat wenselijk en toelaatbaar is en zich bewust zijn van de kaders waarbinnen het jeugdwerk plaats kan vinden. Daarom hebben wij als kerkelijke gemeente voor al onze (vrijwillige) medewerkers onderstaande  gedragscode opgesteld. Wanneer je je inzet, als vrijwilliger, stagiair(e) of als betaalde kracht, vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en niet tegen de gedragscode in zult handelen.

 

Gedragscode

 

 

Kerkgebouw
Talsmaweg 18
tel. 401521

 

Onderdeel van