koffie drinken en zingen na de dienst

Enkele malen per jaar is er koffiedrinken na de dienst in Elim. In het winterseizoen is er een aantal keren gelegenheid om na de avonddienst liederen te zingen in Elim.

De actuele data worden vermeld in het kerkblad en op de website.

 

 

Kerkgebouw
Talsmaweg 18
tel. 401521

 

Onderdeel van