Algemene informatie over kerkdiensten

De kerkenraad belegt erediensten op zon- en feestdagen en wanneer zij dat wenselijk of noodzakelijk acht. Het is het streven om ook de kinderen te betrekken in de eredienst. De voorganger houdt daarom in de dienst, met name in de prediking, zo veel mogelijk rekening met hen. In de middagdiensten op bid- en dankdagen, de zondag na de Vakantie Bijbel Week (VBW) en Goede vrijdag wordt hier nog wat meer invulling aan gegeven.

Achter in de kerk liggen regelmatig boekjes, die de kinderen kunnen gebruiken om aantekeningen over de kerkdienst te maken.

De kerkdiensten worden met beeld en geluid uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl > Kamerik

Op de website zijn de aanvangstijden van de diensten vermeld. De aanvangstijden kunt u ook in het kerkblad terugvinden. Met Kerst wordt een bijzondere dienst gehouden door de zondagsschool. Op tweede paasdag en tweede pinksterdag is er een appèldienst.

Op 1e Kerstdag, 1e Paasdag en 1e Pinksterdag zingen we vóór de dienst enkele liederen.

Op speciale dagen wordt na afloop van de dienst een lied gezongen.

B.v. met Pasen “U zij de glorie”, rond de verjaardag van de koning en 4/5 mei het “Wilhelmus”, rond Hervormingsdag het Lutherlied en met Kerst het “Ere zij God”.

Voor het zingen van de psalmen en enige gezangen tijdens de eredienst wordt gebruik gemaakt van de berijming van 1773. Er wordt ritmisch gezongen. Tijdens bijzondere diensten kan er in de dienst een lied gezongen worden, dit in overleg met de kerkenraad.

Voor de schriftlezing wordt gebruik gemaakt van de Herziene Statenvertaling.

In de morgendienst stellen we ons onder de tucht en de belofte van de Wet des Heeren, en heeft de voorbede een plaats.

In de avonddienst, de leerdienst, belijdt de gemeente met de Kerk van alle tijden en plaatsen haar geloof.

Kerkgebouw
Talsmaweg 18
tel. 401521

 

Onderdeel van