Buiten de gemeente

Classis en/of generale synode

De kerkenraad streeft na, voor zover het van hem afhangt, dat classis en generale synode zo goed mogelijk kunnen functioneren.

Als uit de kerkenraad van Kamerik één of meer leden zijn afgevaardigd naar classis of generale synode, zullen de vergaderingen worden bezocht.

De kerkenraad streeft na wat betreft de classis en generale synode dat de Hervormde gemeente te Kamerik in al haar geledingen haar gereformeerd karakter zal behouden (door bijvoorbeeld stemmingen over afvaardiging; consideraties; enz.).

 

Kerkelijke initiatieven

Voor zending, evangelisatie, zondagsschoolwerk, catechese en jeugdwerk maakt de Hervormde gemeente te Kamerik gebruik van de diensten van hervormd-gereformeerde organisaties.

 

Relatie met andere plaatselijke kerken en vrije groepen

Voor de kerkenraad is hierbij van belang dat er alleen sprake kan zijn van eenheid als er ook sprake is van overeenstemming in het Belijden. De gemeente en/of kerkenraad kan niet verplicht worden mee te werken aan organisaties, instellingen enz. waarin plaatselijke kerkelijke gemeenschappen of vrije groepen samenwerken.

Met de plaatselijke Protestantse gemeente en de Rooms Katholieke parochie is er beperkte samenwerking.

 

Het onderwijs

De kerkenraad vindt betrokkenheid bij het onderwijs van belang. Dit komt tot uiting in het mede-organiseren van de opening van het schooljaar en het regelmatig gedenken in de voorbede. De kerkenraad streeft naar een goede band met de plaatselijke Christelijke Basisschool “Eben-Haëzer”.

In de voorzang wordt de psalm gezongen die de kinderen van de Christelijke Basisschool in de voorafgaande week hebben geleerd.

 

Weeksluiting De Cope

In principe is er iedere zaterdagavond om 19.00 uur een weeksluiting in het wooncomplex De Cope.
De weeksluiting wordt verzorgd door onder meer de Hervormde gemeente te Kamerik. De zondagsschool verzorgt gewoonlijk tweemaal per jaar de weeksluiting.

 

Overheid

De overheid wordt regelmatig in de voorbede betrokken. Als er landelijk bijzondere aandachtspunten zijn bij de wetgeving, wordt hier ook aandacht aan gegeven. Dit geschiedt voornamelijk in prediking en voorbede, en in zeer speciale gevallen door deelname aan handtekeningenacties.

 

Zangverenigingen

De Christelijke Gemengde Zangvereniging Immanuel is opgericht in 1975.
De repetitieavond is maandagavond van 20:00 tot 22:00 uur in dorpshuis “De Schulenburch” onder leiding van een dirigent.
Nieuwe leden zijn van harte welkom.

 

Instellingen gezondheidszorg

Ziekenhuizen

St. Anth. Ziekenhuis,

    locatie Leidscherijn, Soestwetering 1   3543 ZA  Utrecht,

                           Tel.nr. 088 3203000

    Locatie Nieuwegein,  Koekoekslaan 1   3435 CM    Nieuwegein,

                           Tel.nr. 0883203000

Diakonessenziekenhuis,    Bosboomstraat 1 3582 KE  Utrecht,  

                           Tel.nr. 088 2505000

UMC Utrecht,      Heidelberglaan 100       3584 CX  Utrecht,  

                            Tel.nr. 088 7555555

 

 Psychiatrische Ziekenhuizen,

Eleos (v/h GPZ)   Villawal 7, 3430 AH    Nieuwegein,  

                           Tel.nr. 030 6008540 

 Reg. Psych.Centrum     Blekerijlaan 3      3447 GR    Woerden    

                           Tel.nr. 0348 427111                     

 

Verpleegtehuizen

Mariaoord           Herenweg 69        3465 DN    Vinkeveen

                            Tel.nr. 088 1239988 

Vijverhof             Spruit en Bosch 1         3481 EZ     Harmelen

                            Tel.nr. 0348 441714      

Waterschapshuis           Knotwilgenlaan 2-4       3471 JA     Kamerik

                            Tel.nr. 088 1239988 

Weddesteijn                  Utrechtsestr.weg 50      3445 AS     Woerden

                            Tel.nr. 088 1239988 

 

Verzorgingstehuizen

Verzorgingshuis ‘Oude Landt’, Park Oudeland 60      3443 AH    Woerden

                            Tel.nr. 088 4262160

Woonzorgcentrum De Aa, De Aa 50                          3621 VV  Breukelen                   

                            Tel.nr. 0346 258400

Woonzorgcentrum Overdorp, Overdorp 6                 3628 BX  Kockengen                  

                            Tel.nr. 0346 241252

St. Landelijk Wonen Klein Houtdijk, Houtdijk 4a,      3471 BS     Kamerik

                            Tel.nr. 0348 488080

 

Herstellingsoorden

PDC "De Herberg"        Pietersbergseweg 19      6862 BT     Oosterbeek,

                             Tel.nr. 026 3342225 

De Hoogstraat (Revalidatiecentrum) Rembrandtkade 10        3583 TM    Utrecht,

                              Tel.nr. 030 2561211

 

 

Kerkgebouw
Talsmaweg 18
tel. 401521

 

Onderdeel van